Pred ohňom vás zachráni požiarne uzávery

Napsal Felix Vyskočil. Posted in Stavebniny.

Ochráňte majetok, zdravie svoje a svojich zamestnancov obstaraním špeciálnych protipožiarne posuvných dverí. Tieto dvere zaručujú oddelenie priestorov a následné zamedzenie šírenia požiaru. Na tieto uzávery sú pri výrobe kladené veľmi vysoké bezpečnostné požiadavky. Pokiaľ zháňate práve tento druh dverí, neváhajte a kontaktujte spoločnosť Spedos, ktorá sa pýši 25 ročnou tradíciou na trhu.

požiarne uzávery

Odolnosť pred požiarem

Doba v minútach, ktorá udáva, ako dlho stavebnej konštrukcie alebo iné súčasti, sú schopné odolávať účinkom ohňa. Udáva ju norma norma STN 730852. Ako sa toto overovanie vykonáva? Vykonáva sa:

 • skúškou
 • výpočtom
 • extrapoláciou
 • Porovnávaním podľa legislatívy a noriem

Požiarne uzávery

Požiarne uzávery slúžia pre uzavretie požiarneho úseku v budovách. Požiarne úseky sú menšie požiarno ohraničené celky, ktoré bránia šíreniu požiaru. Stavebný objekt, ktorý nie je členený do požiarnych úsekov, sa považuje za jeden požiarny úsek.

Delenie z hľadiska kritérií požiarnej odolnosti:

 • EW - obmedzujúce požiar, pri ktorých je sledované množstvo sálavého tepla vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru.
 • EI - brániace požiaru, pri ktorých sa na strane odvrátenej od požiaru sleduje priamo povrchová teplota.

požiarne uzávery

Aké symboly sa užívajú?

Pri značenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií sa môžete stretnúť s rôznymi písmenkami, ktoré určujú presné špecifikácie. najčastejšie:

 1. R - únosnosť a stabilita
 2. E - celistvosť
 3. I - izolačná schopnosť hraničnej teploty na neohrievanom povrchu
 4. W - izolačná schopnosť medzné hustoty tepelného toku
 5. S - prestup splodín horenia - dymotesnosť (predtým označené symbolom K)
 6. C - požiarne uzávery vybavené samozatváračom (predtým označené symbolom S)
 7. M - mechanická odolnosť

Pokiaľ práve nepotrebujete priemyselné dvere, ale zaujíma vás všeobecne protipožiarne otvorovej výplne, je možné ich rozdeliť do 3 kategórií podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Ide o tieto kategórie:

 • DP1 - sú oceľové dvere (vnútorné i vonkajšie variant, plné aj presklené, steny a vráta)
 • DP2 - sú oceľové dvere (vnútorné i vonkajšie variant, plné aj presklené, steny a vráta) sú tiež v hliníkovej úprave
 • DP3 - sú dřevěnédveře (vnútorné i vonkajšie variant, plné aj presklené, steny, a repliky historických dverí kazetových a ďalšie ...)